Čo je Nové Lido

Čas čítania: < 1 minút

Územie medzi Mostom Apollo a Starým mostom plánuje Bratislava vo svojich strategických dokumentoch už niekoľko desaťročí premeniť na celomestské centrum. Názvom Nové Lido pre zámer premeny celého rozvojového priestoru na pravom brehu Dunaja nadväzujeme na identitu miesta. Ako súčasť novej mestskej štvrte navrhujeme upraviť a kultivovať aj rekreačnú zónu s prevažujúcim prírodným charakterom s priamym prístupom k rieke.

Bývalé kúpalisko Lido na pravom brehu Dunaja bolo voľakedy obľúbeným miestom obyvateľov Bratislavy. Atraktívny priestor pre slnenie, kúpanie a športovanie bol aj miestom ich spoločenského stretávania. Výhľady na Dunaj, siluetu hradného kopca s Bratislavským hradom a na mestské nábrežia umocňovali identitu Lida.

Čo Nové Lido prinesie Bratislave

Lokalita na pravom brehu Dunaja nadväzuje na súčasné centrum Bratislavy, ktoré doplní, rozšíri a vyváži. Nové Lido tak nanovo definuje stred mesta a posadí ho na rieku. Bratislava konečne získa chýbajúcu, dlhodobo plánovanú kontinuitu a stane sa kompaktným mestom na Dunaji. Aby sa tak mohlo stať, je potrebné vytvoriť podmienky pre lepšiu organizáciu verejných priestorov a polyfunkčnej zástavby aktualizáciou územného plánu hlavného mesta a územného plánu zóny.

Nová štvrť spojí Bratislavu

Nové Lido, jeho verejné priestory a dopravné riešenia spoja Staré Mesto, Ružinov a Petržalku. Dunaj sa stane prirodzenou súčasťou novej časti centra mesta rozloženej na oba brehy a spojenej promenádnym mostom priamo v jeho centrálnej polohe. Nový promenádny most prepojí hlavné námestia štvrtí Eurovea City a Nové Lido a sám bude novým atraktívnym verejným priestorom s vyhliadkou na mesto priamo z Dunaja.

Dobrá dostupnosť pre každého

Nové Lido obohatí súčasné funkcie vybavenosti centra mesta pre obyvateľov aj návštevníkov Bratislavy, prinesie do Petržalky okrem bývania aj pracovné príležitosti. Navrhované pešie prepojenie a zapojenie do rozvíjajúceho sa systému električkových tratí zvýši vzájomnú previazanosť častí nového centra na oboch brehoch a dostupnosť zo širšieho územia mesta. Jednotlivé časti a ich funkcie budú prirodzene na seba nadväzovať. Podpora chodcov, cyklistov a verejnej dopravy umožní pohyb bez prekážok a ľudia nebudú odkázaní na auto. Trasy vnútornej automobilovej dopravy budú organizované tak, aby sa znížil pohyb áut v centre štvrte.

Kvalitné mestské prostredie

Navrhovaná aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie dotýkajúca sa organizácie územia umožní priame prepojenie hlavného námestia v centre územia s mestským parkom umiestneným za hrádzou. Prinesie výhľad z námestia na protiľahlú štvrť Eurovea City s námestím M. R. Štefánika a na vodnú plochu Dunaja.

Aktívny život v centre pri rieke

Navrhované nahradenie plánovaného obtokového ramena Dunaja verejným priestorom pre športové a rekreačné aktivity v priamom kontakte s vodnou plochou Dunaja znovu oživí aj túto časť nábrežia. Parková zeleň rozšíri možnosti pre prechádzky, šport i odpočinok. Pláž ako miesto rekreácie a spoločenského stretávania Bratislavčanov nadviaže na históriu Lida. Záliv vytvorený priamo pri vodnom toku rieky bude príležitosťou pre vodákov i prístavom pre malé rekreačné plavidlá. Návrh na skultivovanie nábrežia v Novom Lide vznikol v spolupráci iniciatívy Nové Lido, občianskej iniciatívy Lido Lagúna a Asociácie bratislavských vodáckych klubov.

Predĺženie nábrežnej promenády

Realizáciou aktualizovanej organizácie Nového Lida získa nábrežná promenáda pri Dunaji nový rozmer, chýbajúcu kontinuitu a prinesie nové príležitosti na kvalitné trávenie voľného času obyvateľom i návštevníkom Bratislavy.

Základné princípy
a východiská
Nového Lida

Budujeme štvrť, ktorej účelom je prepojiť mesto na oboch brehoch Dunaja. Na tejto stránke nájdete naše pracovné poznámky, kde pomenúvame a rozoberáme jednotlivé urbanistické princípy a kvality, ktoré chceme na Nové Lido priniesť.

Máte nápad alebo pripomienku k princípom?
Píšte na info@novelido.sk

Aké kvality bude mať Nové Lido?

Dobrá mestská štvrť stavia na desiatkach princípov, medzi ktorými treba nájsť rovnováhu. Vzniká pod drobnohľadom odborníkov, ktorí rozumejú priestoru a životu v ňom. Prečítajte si, z čoho vychádzajú a čím sa pri práci riadia.

Akými princípmi sa riadime pri tvorbe mesta

Nové Lido bude súčasťou centra mesta a do značnej miery ovplyvní jeho charakter. Aby sme sa dopracovali ku konkrétnemu urbanistickému návrhu, najprv sme museli stanoviť, z akých všeobecných princípov mestotvorby budeme vychádzať.

Prečítajte si 16 východísk mestotvorby pre Nové Lido

Čo ovplyvní výslednú podobu Nového Lida?

Myslíme na princípy a prvky, ktoré dajú Novému Lidu tvár i na to, ako bude vyzerať každodenný život v tejto lokalite. Toto sú základné stavebné prvky podoby, ktorú bude Nové Lido mať, a ktorým bude treba prispôsobiť aj územný plán Bratislavy.

Prečítajte si 16 urbanistických princípov Nového Lida

Z čoho vychádzame a na čo chceme nadviazať

Nové Lido vznikne uprostred mesta, ktoré má svoju históriu. Na tú chceme prirodzene nadviazať. Zapadnúť musí aj do okolitých geografických reálií, z ktorých treba vyťažiť čo najviac pozitív a potlačiť čo najviac negatív z minulosti.

Prečítajte si 11 urbanistických východísk Nového Lida

Všetko so všetkým súvisí

Nové Lido je nová mestská štvrť a zároveň aj jedným zložitým organizmom, kde všetko so všetkým súvisí. Preto sa ani na všetky východiská a princípy, o ktorých sa tu dočítate, nedá nazerať oddelene. Hľadáme medzi nimi súlad, aby bol ich vplyv citeľný v celej Bratislave.

Správny čas pre novú štvrť

Uvedomujeme si, že plánovanie mesta je zdĺhavý a zložitý proces. Vyžaduje si, aby boli základné princípy stabilné. Mesto sa však neustále vyvíja, preto je dobré, aby sa koncepcie organizácie územia z času na čas aktualizovali. Veríme, že po realizácii novej časti centra mesta na ľavom brehu Dunaja už v prípade Nového Lida správny čas nastal. Je potrebné, aby aktualizácia územného plánu otvorila cestu k uplatneniu prezentovaných princípov v záujme plného využitia potenciálu tohto územia pre Bratislavčanov.

Od schválenia poslednej územno-plánovacej dokumentácie prešlo už 14 rokov. Za ten čas sa Bratislava rýchlo rozvíjala a zvýšili sa nároky jej obyvateľov a návštevníkov na kvalitu verejných priestorov pre hodnotné trávenie času, požiadavky na možnosti alternatívneho pohybu po meste aj životný štýl Bratislavčanov.

Opätovný záujem verejnosti o pravý breh Dunaja vyvolalo v posledných rokoch vybudovanie nábrežnej zóny Eurovea, ktorá vrátila mestu kontakt s riekou na ľavom brehu. Vytvorila hľadisko, nasmerovala pohľad na druhú stranu rieky a nastavila očakávania na využitie územia medzi Starým mostom a Mostom Apollo.

Prečítajte si, aké zmeny územných plánov sú potrebné pre vznik kvalitnej mestskej štvrte.

Potrebné zmeny v územnom pláne

História Nového Lida

Plány na výstavbu mestotvornej štvrte na území Nového Lida dozrievajú už niekoľko desaťročí.

Koncepcia skutočného bratislavského centra prešla niekoľkými dôležitými míľnikmi, tie najdôležitejšie nás čakajú práve teraz.

Zapojte sa

Zaujíma vás Nové Lido? Chcete pomôcť tvoriť lepšie mesto?

Sledujte novinky

Sledujte novinky

Zdieľajte

Sledujte nás

Napíšte nám

Napíšte nám

Na začiatok stránky