Nové Lido bude súčasťou centra mesta a do značnej miery ovplyvní jeho charakter. Aby sme sa dopracovali ku konkrétnemu urbanistickému návrhu Nového Lida, museli sme najprv stanoviť, z akých všeobecných princípov mestotvorby budeme vychádzať.

Vychádzali sme z týchto 16 základných princípov: