Prečo je potrebné aktualizovať územné plány

Čas čítania: < 1 minút

Platný územný plán hlavného mesta považuje rozvíjanie centra mesta aj na pravom brehu Dunaja za strategické pre rozvoj Bratislavy ako metropoly na Dunaji. Jedným zo strategických cieľov mesta je „akcentovať charakteristiku Bratislavy ako mesta na Dunaji, dobudovať ľavobrežnú časť celomestského centra (Pribinova), podhradie a nábrežnú promenádu jej predĺžením a zokruhovaním na pravej strane Dunaja a pravobrežnú časť Petržalky komponovať ako rovnoprávnu časť celomestského centra mesta so zachovaním funkčných kompozičných špecifík historického jadra, hradu a podhradia v obraze mesta“.

Napriek dlhodobej stratégii rozvoja Bratislavy ako metropoly na Dunaji je súčasný obraz Bratislavy zjednodušene vnímaný ako mesto na ľavom brehu a veľké sídlisko na druhej strane rieky. Rozvoj uceleného centra na oboch brehoch Dunaja znamená, že je potrebné obe protiľahlé nové časti centra zosúladiť z hľadiska urbanistickej kompozície a vzájomného prepojenia. Práve to je cieľom návrhu aktualizácie súčasného Územného plánu hl. mesta a následne Územného plánu zóny celomestské centrum – časť Petržalka.

Prečo je potrebné aktualizovať územné plány

Zmeny pre lepšie mesto

Nová športovo-rekreačná zóna pri Dunaji

Namiesto doteraz plánovaného obtokového ramena Dunaja sa verejný priestor nábrežia v centre mesta v priamom kontakte s vodnou plochou Dunaja predĺži o 800 metrov. Vybudovaním zálivu vznikne vodná plocha pre vodákov s väzbou na lodenice, ktoré sa vďaka tomu v území zachovajú, a prístav malých rekreačných plavidiel. Obnoví sa obľúbená mestská pláž pri Dunaji. Vznikne ucelený nábrežný mestský park s možnosťami oddychu a športových aktivít.

Priame prepojenie centra na oboch brehoch

Nová organizácia verejných priestorov v budúcej zástavbe za hrádzou umožní posunúť hlavné námestie Nového Lida z okrajovej polohy do centra zóny. Vďaka tomu bude priamo oproti námestiu M. R. Štefánika, čo umožní vizuálne aj fyzické prepojenie nových častí centra na oboch brehoch Dunaja. Umožní tiež umiestniť na námestí významnú ikonickú budovu oproti Slovenskému národnému divadlu. Hlavné námestia štvrtí Eurovea City a Nové Lido prepojí nový promenádny most s vyhliadkou na mesto priamo z Dunaja.

Veľký centrálny park

Vďaka novej organizácii zástavby a verejných priestorov sa mierne zväčší plocha mestského parku a prepojí sa so Sadom Janka Kráľa.

Hlavný bulvár s električkou

Aktualizované riešenie dopravnej obsluhy územia zabezpečí optimálne napojenie na hlavné dopravné ťahy. Posunutie trasy hlavnej obslužnej komunikácie vytvorí podmienky pre vybudovanie hlavného bulváru štvrte s električkovou traťou ako odbočkou z petržalskej radiály. Výhľadovo bude možné električku predĺžiť smerom k Dolnozemskej ceste a Bosákovej ulici. Električková doprava by mala byť prepojená aj so železnicou v prestupnom uzle, ktorého najvhodnejšou polohou by bolo kríženie Einsteinovej ulice a Jantárovej cesty.

Mestský charakter zástavby

Pre vytvorenie bezpečného a kompaktného mesta krátkych vzdialeností s nízkymi nárokmi na dopravu a kompletnou ponukou služieb je potrebné zvýšiť intenzitu využitia územia umiestnením bývania a vybavenosti primerane k úrovni súčasného centra mesta na ľavej strane Dunaja. Vznikne tak štvrť, ktorá sa v poobedných a večerných hodinách nevyľudní, ale bude stále žiť. Potrebné je tiež aktualizovať reguláciu intenzity využitia územia v súlade s metodikou územného plánu mesta, ktorý bol schválený až po prijatí územného plánu zóny a tiež vypustenie kolektorizácie v súlade so zámermi mesta.

Zapojte sa

Zaujíma vás Nové Lido? Chcete pomôcť tvoriť lepšie mesto?

Sledujte novinky

Sledujte novinky

Zdieľajte

Sledujte nás

Napíšte nám

Napíšte nám

Na začiatok stránky