Cieľ Nového Lida? Prostredie, kde sa budú ľudia radi zdržiavať, stretávať, bývať a pracovať. V tomto prehľade uvádzame základné urbanistické princípy Nového Lida, ktoré by mali pomôcť tento cieľ naplniť.

Tu je našich 17 urbanistických princípov: