Magazín Nové Lido

Magazín má iniciovať spoločenskú diskusiu o tom čo robí mesto dobrým pre život.

Nové Lido začalo certifikáciu BREEAM Communities

Územie medzi Mostom Apollo a Starým mostom na petržalskej strane Dunaja je v strategických plánoch rozvoja Bratislavy dlhodobo určené na rozšírenie celomestského centra. Pripravovaný projekt developera JTRE Nové Lido, ako hovorí…

Na začiatok stránky