07. 03. 2023

JTRE bude pestovať stromy pre svoje projekty, spúšťa skúšobnú prevádzku stromovej škôlky

JTRE bude pestovať stromy pre svoje projekty, spúšťa skúšobnú prevádzku stromovej škôlky
Čas čítania: 2 minút

 

J&T Real Estate (JTRE) otvára ako prvá developerská spoločnosť vlastnú stromovú škôlku. Vznikne na petržalskej strane Dunaja na území pripravovaného projektu Nové Lido. V pilotnej prevádzke bude JTRE v spolupráci s odborníkmi pestovať viac ako 60 stromov a 60 kríkov, ktoré v budúcnosti využije na výsadbu vo svojich projektoch alebo poskytne na verejné účely.

V JTRE si stojíme za svojou zodpovednosťou pri udržateľnom rozvoji. Naším cieľom pri realizácii stromovej škôlky je overiť možnosti pestovania stromov pre naše projekty v dlhodobom horizonte. Zároveň chceme poukázať na to, že nový development v určitých prípadoch prináša do mestského prostredia aj potrebnú generačnú obmenu zelene, ktorej sa už končí životnosť. Nová kvalitná zeleň navrhnutá v spolupráci s odborníkmi má potenciál pozdvihnúť zdravie a kvalitu života obyvateľov Bratislavy i atraktivitu nových mestských štvrtí,“ hovorí výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.

Výber vhodných drevín do stromovej škôlky bol realizovaný v súlade s odporúčaniami odborníkov s cieľom podporovať lokálnu biodiverzitu. Preferované sú miestne druhy odolné v danom prostredí bez potreby náročnej opatery či závlah, ktoré majú výraznejší klimatický prínos pre dané prostredie. Všetky tieto kritériá spĺňajú platan javorlistý, javor mliečny aj javor horský. Stromy s väčšou korunou a listami zachytávajú väčšie množstvo prachu a emisií z ovzdušia, lepšie regulujú vlhkosť ovzdušia odparovaním, v lete tienia a zabraňujú prehrievaniu a naopak v zime, keď lístie opadne, nebránia preslneniu okolitých budov. Významne tým napomáhajú redukovať tzv. tepelné ostrovy v meste. Priestor dostanú aj ovocné stromy. Čo sa týka kríkov, v prvej fáze nájdu svoje miesto v stromovej škôlke zlatý dážď a budleja dávidova prezývaná aj letný orgován.

Stromová škôlka JTRE vznikne priamo v susedstve komunitnej záhrady Nové Lido, ktorú developer zrealizoval na jar roku 2022 a svoje produkty v nej pestujú štyri desiatky záhradkárov. Priestor v nej dostali aj včelie úle a hmyzí hotel, ktorých obyvatelia budú aj vďaka stromovej škôlke prosperovať.

„Náš záväzok rozvíjať územie priamo v srdci mesta udržateľne z hľadiska životného prostredia a zodpovedne voči komunite potvrdzuje aj rozhodnutie podstúpiť pre Nové Lido proces certifikácie v prestížnom systéme BREEAM Communities International. Na jeho začiatku spracoval tím odborníkov aj podrobnú štúdiu ekológie územia, vrátane dendrológie. Vieme, že urbanizáciou Nového Lida bude jestvujúcu náletovú zeleň potrebné nahradiť novou, kvalitnejšou a bez invazívnych druhov. Ak budeme mať vopred vypestované kvalitné dreviny, vieme ich využiť pri zazelenaní novej štvrte, v ktorej plánujeme vytvoriť hneď niekoľko parkov a zelených vnútroblokov,“ hovorí manažér JTRE pre ESG Martin Stohl.

JTRE si uvedomuje zásadný vplyv výstavby na životné prostredie, rovnako aj zodpovednosť pri riešení dôsledkov a prevencii zhoršovania klimatickej krízy. Pri príprave a realizácii nových projektov je preto v centre našej pozornosti udržateľnosť vo všetkých jej stránkach – environmentálnej, ekonomickej aj sociálnej, ktoré spolu úzko súvisia.

Na začiatok stránky