Čas čítania: 3 minút

Hlavné mesto Nemecka ide – podobne ako celá krajina – príkladom zvyšku Európy aj v téme udržateľnosti a zeleného rozvoja. Berlín má ambiciózne plány týkajúce sa ekológie, minimalizovania uhlíkovej stopy a rozvoja zelených plôch. Mesto sa zaviazalo stať sa klimaticky neutrálnym do roku 2050 a prijalo viacero opatrení na dosiahnutie tohto cieľa.

Zelené inšpirácie: Berlín mieri k uhlíkovej neutralite a podporuje vodíkový výskum
Zdroj: Shutterstock 

Podpora obnoviteľných zdrojov energie

Vedenie Berlína sa rozhodlo začať nielen od seba, ale chce motivovať aj developerov a ďalších aktérov mestotvorby. Podporuje využívanie solárnych panelov a veterných turbín na produkciu obnoviteľnej energie, ponúka dotácie na nákup a inštaláciu solárnych panelov a financuje projekty na využívanie veterných turbín v blízkosti mesta. Táto podporná schéma platí pre novostavby rovnako ako pre staršie budovy prechádzajúce rekonštrukciou.

V záujme dosiahnutia stopercentného využívania zdrojov obnoviteľnej energie do roku 2050 mesto tiež podporuje budovanie energeticky úsporných budov, ktoré sú certifikované aj známymi certifikátmi BREEAM. Rovnako kladie dôraz na udržateľné dopravné riešenia, ako sú cyklotrasy, verejná doprava či dostatočná infraštruktúra pre elektromobily. Na týchto zmenách môžu svojimi návrhmi participovať aj komunity či občianske združenia, ktoré sa v oblasti ekologickej mobility môžu uchádzať o špeciálne dotácie.

Zelené inšpirácie: Berlín mieri k uhlíkovej neutralite a podporuje vodíkový výskum
Autobus berlínskej verejnej dopravy poháňaný vodíkom. Zdroj: Shutterstock

Parky a záhrady v réžii obyvateľov

Pre cyklistov a peších je určený aj projekt Zelené hlavné cesty (Grüne Hauptwege), v rámci ktorého sa mestskí plánovači snažia spojiť existujúce zelené plochy a vytvoriť z nich sieť, ktorá by sa stala hlavnou tepnou pre cyklistov a chodcov. V rámci tohto projektu sa plánuje aj vytvorenie nových parkov a záhrad na voľnom priestranstve.

Zelené inšpirácie: Berlín mieri k uhlíkovej neutralite a podporuje vodíkový výskum
Jedna z mnohých komunitných záhrad v Berlíne. Zdroj: Shutterstock

V tomto sa mesto spolieha aj na svojich obyvateľov, ktorým dalo voľné ruky pri projektoch vlastných zelených plôch či komunitných záhrad. Skupiny nadšencov sa môžu uchádzať o dotácie a zveľaďovať svoje okolie starostlivosťou o zeleň, pestovaním zeleniny či kultiváciou zanedbaných území. Podľa údajov mesta takto vzniklo už viac ako 100 parkov a záhrad.

Technologické inovácie ako priorita

Berlín podporuje a zavádza celý rad iniciatív a nástrojov, ktoré pomáhajú zvýšiť podiel obnoviteľnej energie a podporujú energeticky úsporné budovy a udržateľné dopravné riešenia. Napríklad program Smart City Berlin sa zameriava na rozvoj udržateľných a inteligentných riešení v meste vrátane oblasti energetiky. Program podporuje inovácie a výskum v oblasti obnoviteľnej energie a vodíkovej technológie a snaží sa vytvoriť optimálne podmienky pre podnikanie a investovanie v týchto oblastiach.

Vďaka rozvojovému prostrediu a kvalitnej pracovnej sile si hlavné mesto Nemecka za svoje sídlo zvolilo viacero inštitúcií špecializujúcich sa na výskum a vývoj ekologických udržateľných technológií. Inovačné centrum pre vodíkové technológie (Innovation Center for Hydrogen Technology) sa zameriava na výskum a inovácie v oblasti vodíkovej technológie. Centrum podporuje vývoj nových vodíkových technológií a pomáha s vytváraním optimálnych podmienok pre podnikanie v tejto oblasti.

Zelené inšpirácie: Berlín mieri k uhlíkovej neutralite a podporuje vodíkový výskum
Vodíkové fórum (Hydrogen forum) v Berlíne patrí medzi najväčšie konferencie zamerané na ekologické riešenia s využitím vodíka. Zdroj: h2-forum.eu

Okrem podpory inštitúcií sa Berlín do pozície inovatívneho lídra stavia aj vďaka organizácii konferencií, ktorých témou je využitie vodíka v zelených riešeniach a ďalších ekologických témach a oblastiach. Kontinuálnou podporou udržateľnosti a novátorských prístupov prispelo vedenia mesta nielen k zníženiu uhlíkovej stopy a kvalitnejšiemu životu svojich obyvateľov, ale vybudovalo aj dynamický pracovný trh v zaujímavom segmente, ktorý priťahuje talenty z celej Európy. Vďaka tomu sa mestu podarilo zatraktívniť ekologický prístup k rozvoju mesta aj z ekonomického hľadiska a rozvíja sa tak vo viacerých rovinách.