Čas čítania: 3 minút

Silná ekonomika, vynikajúca povesť v oblasti energetiky, udržateľnosť a prvé zelené mesto v Európe. Aj takto by sa dalo opísať pulzujúce a neustále rozširujúce sa anglické mesto Bristol. Podľa britských novín The Guardian je považované za jedno z najlepších miest na život. S takmer polmiliónovou populáciou pristupuje Bristol ku klimatickej zmene príkladne a opatrenia vykonáva už od roku 1999.

Zelené inšpirácie: Ambiciózny Bristol zavádza dostupné a ekologické kúrenie pre všetkých
Zdroj: Shutterstock

Ekologické a dostupné kúrenie

Zatiaľ čo si väčšina krajín a miest stanovila nulové čisté emisie na rok 2050, toto prístavné mesto ide ešte ďalej a tento cieľ plánuje dosiahnuť už v roku 2030. V roku 2018 vyhlásil Bristol ako vôbec prvé mesto vo Veľkej Británii klimatickú pohotovosť, po ktorej okamžite začalo podnikať náležité opatrenia a stanovilo si ambiciózne ciele.

Medzi nimi aj vybudovanie dostupného, inteligentného a ekologického systému vykurovania, ktoré pri súčasných cenách ocenia najmä jeho obyvatelia. V rámci projektu City Leap realizovaného s externým partnerom zo súkromného sektora vybudovalo vedenie mesta infraštruktúru zloženú zo solárnych panelov, tepelných čerpadiel a vykurovacích sietí, vďaka čomu sa blíži k energetickej samostatnosti a významnému šetreniu na energetických rozpočtoch.

Zelené inšpirácie: Ambiciózny Bristol zavádza dostupné a ekologické kúrenie pre všetkých
Zdroj: Shutterstock

Prínos partnerstva so súkromným sektorom

Kľúčová bola najmä spolupráca so spoločnosťou Ameresco Limited, lokálnym lídrom pri poskytovaní „čistých“ energetických riešení, a švédskou firmou Vattenfall špecializujúcou sa na nízkoenergetické vykurovacie systémy. Obyvatelia Bristolu a vedenie mesta benefitujú z partnerstva so súkromným sektorom, vďaka ktorému majú jeden z najmodernejších systémov verejného vykurovania na svete.

Partneri postupne prispejú kapitálovým financovaním do výšky 424 miliónov libier počas prvých piatich rokov, pričom sa očakáva, že počas tohto obdobia projekt prinesie úsporu približne 140 -tisíc ton uhlíka a 182-tisíc megawattov výroby energie s nulovými emisiami uhlíka. Okrem toho prinesie množstvo sociálnych a ekonomických výhod pre obyvateľov a podniky.

Okrem dostupnejšieho tepla vznikli v meste tisícky pracovných miest a pracovných stáží v energetických a dodávateľských firmách, vďaka čomu stúpla aj zamestnanosť a samotná lukratívnosť mesta ako destinácie pre kvalifikovanú pracovnú silu. Vykurovacia sieť je zároveň prispôsobená pre inteligentné technológie, ktorými ich jednoducho ovládajú kvalifikovaní zamestnanci a v domácej miere aj samotní obyvatelia.

Zelené inšpirácie: Ambiciózny Bristol zavádza dostupné a ekologické kúrenie pre všetkých
Socha stromu zo solárnych panelov – jeden zo symbolov priorít mesta v oblasti energetiky. Zdroj: Shutterstock

Malé mesto s veľkými ambíciami

Od roku 2005 do roku 2021 zredukoval Bristol vďaka nízkoemisnej politike produkciu skleníkových plynov o viac ako 87 percent. Do roku 2025 chce uhlíkovú neutralitu dosiahnuť v oblasti prevádzky mesta (vykurovanie, hromadná doprava, služby) a do roku 2030 úplnú neutralitu týkajúcu sa všetkého, čo mesto vytvára, nakupuje či produkuje.

Toto malé, no historicky významné prístavné mesto môže byť vzorom pre oveľa väčšie metropoly, ktoré ani po stanovení cieľa na rok 2050 nezačali podnikať prvé kroky pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality. Na príklade Bristolu vidno, že pri efektívnej spolupráci mesta so súkromným sektorom a transparentnej komunikácii je možné tieto ciele dosiahnuť efektívne a aj skôr.