Čas čítania: 4 minút

Na ľavom brehu Dunaja rastie v Bratislave nový downtown, pravý breh ostáva nevyužitý a takpovediac zaostáva. Prečo je to tak?

Nepovedal by som, že zaostáva, skôr prirodzene nasleduje vývoj mesta. Dunaj a Malé Karpaty predurčili ľavý breh ako ten, na ktorom vznikne hustejšie osídlenie. Aj tempo vývoja pravého brehu je primerané tempu rastu mesta – výstavba, ktorú dnes vidíme v tzv. downtowne, sa plánovala už od 60. rokov minulého storočia. Celý urbanizmus je založený na dlhodobom plánovaní. Na ľavej strane Dunaja už mesto dávno je, na pravej tu iba pomerne nedávno vzniklo z dediny sídlisko.

Teraz sa hovorí o vzniku Nového Lida, rozsiahleho projektu na nábreží. Ako máte v pláne zahrnúť tok Dunaja do urbanistického konceptu novej štvrte?

Dunaj je najdôležitejší z určujúcich atribútov územia Nového Lida. Som rád, že vzťah Bratislavčanov k nábrežiu sa zmenil. Nájdeme tu pulzujúci život, o ktorom pred pár rokmi nikto ani nechyroval. Usilujeme sa nadviazať na fenomén starého Lida, teda obľúbený oddych pri vode v zeleni, a túto atmosféru vniesť do celého projektu. Jedna z prvých vecí, ktoré podporujeme, je revitalizácia nábrežia a prepojenie rieky a mesta.

Čo získajú Bratislavčania, ale aj turisti tým, že vznikne Nové Lido?

Celé územie Nového Lida bude mať komplexný vplyv na mesto a jeho návštevníkov, ktorý my nazývame princípom Spojenej Bratislavy. Jeho cieľom je urobiť z Bratislavy mesto na rieke, a nielen pri rieke. Rozdiel medzi týmito dvoma prístupmi je vo vzťahu ľudí k vode v meste. Niektorí ju využívajú iba na hospodársku činnosť ako plavba či rybolov, prípadne ako zdroj pitnej vody, a ďalší majú chuť pri nej a na nej tráviť čas a spojiť s ňou priestor, v ktorom žijú alebo ktorý navštívia. S tým súvisí aj infraštruktúra, ktorá je prispôsobená tak, aby si rieku mohli ľudia užívať.

Táto infraštruktúra bude spájať dva brehy Dunaja?

Spojí ich nielen priečne cez rieku, ale aj pozdĺžne. Pri pozdĺžnom prepojení hovoríme najmä o nábreží, ktorého jednotlivé časti sú dnes v rozdielnom stave. Nábrežie priľahlé k Novému Lidu je súčasťou navrhovaného konceptu Bratislavského dunajského parku, ktorý sa ťahá pozdĺž celého bratislavského pravého brehu. Ľavý a pravý breh Dunaja v Bratislave majú odlišný charakter a pomerne málo komunikujú. Ich vzťah je možné posilniť peším mostom, ktorý bude ústiť do Nového Lida. Peší most pomôže zvýrazniť pozdĺžnu a priečnu os, ktoré centrum mesta delia na štyri časti – Staré Mesto, Eurovea a rastúce nové centrum, Sad Janka Kráľa a Nové Lido.

Takže prvý peší most cez Dunaj v Bratislave by mal ústiť do Nového Lida?

Takého umiestnenie považujeme za logické a najvhodnejšie. Promenádne spojenie Nového Lida s ľavým brehom pomôže tomuto územiu plniť spájaciu, komunikačnú funkciu vo fungovaní mesta. Nové Lido je priestor, ktorý prepojí stred Petržalky – Chorvátske rameno – s centrom mesta a jeho nábrežiami. Pri pohľade zhora na Bratislavu a Petržalku sa spojenie dvoch brehov na tomto mieste priam žiada.

Nie je v tejto oblasti mostov už dosť? Pre chodcov, cyklistov či električku je tu Starý Most, z druhej strany Most Apollo.

Priestor, ktorý tieto dva mosty ohraničujú, je pozdĺž ľavého brehu urbanizovaný s námestím v jeho strede. Dôležitým motívom Nového Lida je spojenie centrálnych námestí zón, ktoré tieto dva mosty vymedzujú. V projekte presadzujeme kontinuitu a lávkou prekonávame bariéry pre peších – z nábrežia a námestia jednej živej mestskej štvrte budú môcť plynulo prechádzať do druhej. Zároveň chceme, aby šlo o tzv. promenádny most, z ktorého budú mať ľudia výhľad na obe strany Bratislavy. Oba spomínané mosty ponúkajú nerušený výhľad buď na jednu, alebo na druhú stranu mesta, a ten si chodci musia vopred vybrať. Promenádny most by mal byť bezbariérový a jednoduchý, mal by pozdvihovať priestor a umožňovať výhľad na symboly mesta a Slovenska. Obyčajná prechádzka týmto atraktívnym verejným spoločenským priestorom od základu zmení zážitok z mesta, rieky a celej krajiny.

Prečítajte si seriál článkov o bratislavských mostoch

Čo uvidí človek, keď sa postaví na peší most smerom na Nové Lido?

Uvidí nábrežnú zónu a život na nej, priestor centrálneho námestia s priľahlou výstavbou a s významnou budovou v prominentnej polohe v strede námestia. V súčasnosti prebieha diskusia o vybudovaní  Národného kultúrneho a kongresového centra. Záväzná časť územného plánu Bratislavy stanovuje, že kongresové a konferenčné centrá so širokým spektrom využitia aj na kultúru a spoločenské a výstavné podujatia majú byť lokalizované do centra mesta do atraktívneho prostredia na nábreží Dunaja. V Novom Lide je vyhradené vynikajúce miesto pre budovu s národným významom. Je žiadúce dve dôležité inštitúcie Slovenska, teda národné divadlo a kultúrno-kongresové centrum, prepojiť promenádnym postom. Dotvorí to obraz Bratislavy ako hlavného mesta krajiny.

Ako bude most vyzerať?

Definitívna podoba ešte nie je jasná. Zatiaľ túto tému otvoril vzdelávací program Deti a architektúra, v rámci ktorého žiaci z celého Slovenska absolvovali interaktívny vzdelávací kurz na tému mosty a následne nakreslili, ako si predstavujú peší most cez rieku. Deti poňali túto tému naozaj energicky a nápadito (pozrite si výsledky súťaže). Nasledovať bude súťaž, ktorú organizujeme spoločne s Fakultou architektúry a dizajnu STU, Stavebnou fakultou STU a Vysokou školou výtvarných umení. V nej budúci architekti, urbanisti, dizajnéri a stavební inžinieri prinesú svoj pohľad, pričom najlepšie návrhy by mali slúžiť ako inšpirácia a iný pohľad na vec. Téma mostu je téma verejného priestoru a dotýka sa všetkých – detí, študentov i dospelých. Žiaci základných škôl predviedli nespútanú fantáziu a predstavivosť, študenti by mali využiť technicko-umelecké zručnosti a pripraviť originálne návrhy, ktorými vstúpia do debaty prínosu pešieho mostu pre Bratislavu.

Čo prinesie Nové Lido okrem lávky?

Projekt má štruktúru, ktorej veľkú časť tvoria verejné priestory, či už je to pláž, nábrežný park alebo centrálny park, ktorý bude pretínať centrálne námestie štvrte a bude viesť priamo do Sadu Janka Kráľa. Nebude chýbať ani mestský bulvár s električkou. Nové Lido umožní mnohoraký program a obohatí život v meste. Pripojením na spojnice, ktorými je Nové Lido obkrúžené, prinesie všetkým možnosť jednoduchého prístupu do centra mesta a k jeho ponuke. Doplní, rozšíri a vyváži centrum Bratislavy, ktoré bude pri nábreží Dunaja. Osobne považujem za najväčší prínos to, že v rámci prechádzky sa ľudia dostanú z centra mesta priamo k rieke do prírody.

Kedy podniknete ďalšie kroky, aby bolo Nové Lido bližšie k realite?

Ďalší postup závisí aj od úrovne a obsažnosti debaty o tejto téme. Aby sa mohol projekt v tejto forme realizovať, je potrebné aktualizovať územný plán. Mesto to vie a akceptuje. Dôležité je najmä to, aby verejnosť a kompetentní rozpoznali význam a naliehavosť práce s týmto územím, vďaka ktorému sa môžu v hlavnom meste vytvoriť a obnoviť kvality, ktoré tu dnes chýbajú.