Charakter duševnej práce sa za posledné roky výrazne zmenil. Popredné svetové firmy sa snažia, aby sa ľudia cítili v práci uvoľnene. Preto okrem nápaditých interiérov vytvárajú pre svojich zamestnancom možnosti, aby mohli pracovať či oddychovať aj v prírodnom prostredí.

Príkladom môže byť futuristický kampus Google v Mountain View s konceptom prerastania zelene dovnútra budov, budova centrály Facebooku v Silicon Valley s najväčšou zelenou strechou na svete, či kampus spoločnosti Apple s auditóriom v strede parku. Všetky tri koncepty majú spoločné to, že využívajú verejný a poloverejný externý priestor ako integrálnu časť pracovného priestoru.

apple-campus
Moderný kampus spoločnosti Apple s auditóriom v strede parku. Zdroj: Flickr.

V slovenských firmách zatiaľ kultúra práce v exteriéri administratívnych budov nie je zrovna bežný štandard. Ľudia sú zvyknutí pracovať skôr vo vnútri a priestor pred budovami využívať maximálne na občasnú pauzu, počas ktorej si pred budovou zafajčia a vypijú kávičku.

office-park-lido

Office park na Novom Lide prináša úplne novú typológiu administratívneho parku. Oproti iným parkom je špecifický tým, že pomocou terénne modelovanej krajiny vytvorí prirodzené priestory, ktoré poslúžia na prácu priamo v areáli parku.

V nasledujúcom prehľade uvádzame základné princípy, o ktorých v súvislosti s týmto verejným priestorom uvažujeme.

1. Krajina sa dvíha a vlieva do budov

Office park navrhujeme vytvoriť ako zvlnenú, priestorovo navýšenú krajinu. Častým problémom administratívnych komplexov je mŕtvy, nefunkčný exteriér, no zdvihnutím povrchu sa vytvára zaujímavé mravenisko s veľmi pestrou, oku lahodiacou plochou.

Office park sa nesie v podobnom duchu ako oceňovaný londýnsky projekt Northala Fields. Zdroj: Flickr CC 2.0.

Vytvorením terénne modelovanej krajiny vzniknú intímnejšie a oddelenejšie priestory rôznej mierky. Od mikropriestorov na sedenie, cez malé amfiteátre, až po väčšie zákutia, ktoré sa hodia na osobné alebo pracovné stretnutia.

Vyvýšený priestor bude prepojený s budovami oveľa výraznejšie a naturálnejšie, ako prostá rovina, ktorá väčšinou slúži iba ako podložka pod bloky budov. Vzniknú tak prirodzené terasy a vyhliadkové body a cez krajinu bude možné “preliezť”, respektíve prirodzene vystúpať do výšky a vojsť do budovy aj v druhom či treťom podlaží.

1 kolaz office park

Dvihnutá krajina má aj inú pridanú hodnotu. Office park sa bude nachádzať medzi kancelárskymi budovami na južnom okraji Lida v blízkosti petržalskej Einsteinovej ulice. Zvýšený terén teda slúži aj ako hluková izolácia, a po budovách vytvára ďalšiu zvukovú bariéru smerom od diaľnice.

2. Práca na čerstvom vzduchu

Office park zamestnancom administratívnych budov ponúkne exteriérové zasadačky, ktoré sú navrhnuté tak, aby tu mohli mať v pokoji pracovné porady, prezentácie, rôzne eventy či networkingové stretnutia.

2 kolaz office park

Uvoľnenejšie prostredie v prírode je na stretnutia oveľa príjemnejšie ako strohá, formálna kancelária. Užívatelia zasadačiek pritom o komfort svojho pracoviska nijak neprichádzajú. K dispozícii majú prístup na internet a všetky potrebné elektrické a digitálne pripojenia. Pred dažďom a vetrom ich bude chrániť citlivo integrovaná drobná architektúra – ľahké prestrešenia, plachtové systémy či pavilóny.

3. Živo aj cez víkendy

Okrem práce je Office park priestorom aj na relax. Počas obedných prestávok si z bistra vezmete jedlo so sebou a vychutnáte si ho pod holým nebom. Park poskytuje aj možnosti športového využitia vo forme joggingu či exteriérovej posilňovne. Do jeho časti môže byť umiestnený golfový tréningový pavilón, alebo tréningové odpalisko.

Park je súčasťou celej štvrte, je otvorený pre všetkých. Jednotlivé priestory nie sú oddelené plotmi, ale iba prirodzenými prírodnými elementmi. V mimopracovnej dobe môžu byť športové funkcie sprístupnené širšej verejnosti.

Chceme, aby priestor ostal živý aj po pracovnej dobe a cez víkendy. Vtedy sa premení na detský raj.

Predstavujeme si, ako tu malý Adam z Nového Lida spoločne s kamarátmi trávia detstvo. Kedže na Novom Lide, a aj v celej Petržalke kopce chýbajú, deti tu majú možnosť zažiť niečo iné, čo inak vo svojej štvrti nezažijú. V lete sa vybláznia pri štveraní sa na vrchy kopcov, v zime pri sánkovaní dolu svahom.

4. Výstavba s ohľadom na životné prostredie

Zvlnený terén Office parku vznikne z materiálu, ktorý bude pochádzať z Nového Lida. Nie je potrebné doviesť sem zeminu z inokadiaľ.

Pri výstavbe sa vždy nahromadia prebytočné kopy zeminy, ktoré je väčšinou potrebné vyviezť na stavebné skládky. V prípade Nového Lida sa tento materiál nebude prenášať, ale použije rovno tu na mieste, na výstavbu Office parku.

4 kolaz office park

Konkrétny príklad: v Office parku uvažujeme nad vodným prvkom, pravdepodobne jazierkom. Celý objem pôdy, ktorý vznikne vyhĺbením vodnej plochy sa zužitkuje pri modelácii terénu parku.

Systém – čo sa vykope, sa na mieste použije, v angličtine nazývaný Cut and Fill je postavený na recyklovaní lokálnych zdrojov, čo je prirodzene oveľa ekologickejšie, ako ich dovoz.

5. Zelený most do Petržalky

Priestor Nového Lida by sme chceli prepojiť s Petržalkou, a to zeleným mostom ponad Einsteinovu a jeho napojením až na biokoridor Chorvátskeho ramena.

Petržalský kanál je dnes od Dunaja odstrihnutý. V jednom momente narazí na prekážku v podobe cesty a prírodný element ďalej nepokračuje. Pomocou premostenia zelená krajina “prelezie” cez diaľnicu, a rieka sa konečne symbolicky prepojí so svojím preseknutým ramenom.

5 kolaz office park

Aj to je jeden z dôvodov, prečo sme v prípade Office parku uvažovali nad modeláciou terénu. Verejné priestory sú pre chodcov či cyklistov vždy priechodnejšie, ak terénne prevýšenia nie sú príliš dramatické. Dynamický reliéf Office parku pomôže výškové rozdiely zmierniť a zároveň vytvorí priehľad aj ponad diaľnicu, do územia za ňou.

Najprv verejné priestory

Nové Lido bude kvalitné vtedy, ak budú kvalitné jeho verejné priestory. Mestská štvrť nikdy nie je súborom oddelených budov. Aby fungovala ako ucelený a vyvíjajúci sa organizmus, je potrebné na začiatok uvažovať nad podložkou, ktorá jednotlivé časti bude držať pokope a naplní ich obsahom.

Preto sme v prvom kroku navrhli a začali komunikovať základnú kostru novej štvrte – päticu hlavných verejných priestorov.

Sú to miesta, kde sa bude pohybovať najviac ľudí, ktorí tam budú tráviť voľný čas, oddychovať, športovať, pracovať alebo si len prídu posedieť na terasu kaviarne. Tieto priestory tvoria život v meste.

Postupne sme vám ich predstavili v poradí, v akom nasledujú na Lide od Dunaja smerom na juh:

1. Nábrežný park s mestskou plážou
2. Centrálne námestie
3. Centrálny park
4. Bulvár
5. Office park

Každý z nich je iný, ale vzájomne sa dopĺňajú. Navzájom sú prepojené. Z jedného priestoru vždy vidieť do toho ďalšieho. Spoločne vytvárajú jednu kompaktnú krajinu, v ktorej neexistujú bariéry a kde sa dá pohybovať v nekonečnom kruhu a stále objavovať niečo nové.

Čo ďalej?

Začali sme od podlahy. Kostru novej štvrte v podobe verejných priestorov už máme, teraz ju potrebujeme naplniť obsahom. Tento cieľ dosiahneme pomocou metód participatívneho dizajnu: do navrhovania novej štvrte chceme zapojiť ľudí, ktorí budú jej budúci užívatelia – návštevníci, noví obyvatelia, rodiny s deťmi, turisti, zamestnanci firiem, ktoré tu budú sídliť a ďalšie skupiny.

V najbližšej dobe chceme otvoriť debatu s verejnosťou na tému – Aké mesto chceme ako Bratislavčania či návštevníci mať. Jedine jasným pomenovaním konkrétnej predstavy ľudí o budúcnosti mesta môžeme zhmotniť tieto ambície v novovznikajúcej štvrti a začať riešiť jej presné fyzické stvárnenie.

Iba tak vznikne kvalitná štvrť.