Čas čítania: 3 minút

V ceste stála cesta

Niektorým mestám bránia v rozvoji nábreží zanedbané brownfieldy či pásy náletových drevín. To však nebol prípad Seattlu, v ktorom v roku 1959 vyrástol dvojpodlažný viadukt s druhou najväčšou cestnou komunikáciou vedúcou cez mesto. V roku 2016 obslúžila Route 99 viac ako 91-tisíc automobilov denne. Avšak preto, že takmer presne kopírovala hranicu zálivu Elliot Bay, vytvorila bariéru medzi nábrežím a zvyškom mesta.

Už rok po jej dokončení sa začínali ozývať hlasy, ktoré volali po odstránení viaduktu z dôvodu drastického zníženia kvality verejného priestoru v širokom okolí mesta. Obyvatelia Seattlu si vďaka polohe medzi vysokými pohoriami s národnými parkami na východe, a morskému zálivu na západe zvykli na prírodné scenérie, a viadukt spájajúci Aljašku so zvyškom Spojených štátov im prístup k moru značne skomplikoval.

Pohľad na tzv. Aljašský viadukt zo zálivu. Zdroj: Wikimedia Commons
Pohľad na tzv. Aljašský viadukt zo zálivu. Zdroj: Wikimedia Commons

Jeho odporcom pomohlo zemetrasenie v roku 2001, ktoré potvrdilo obavy odborníkov spochybňujúcich statiku a odolnosť viaduktu voči prírodným katastrofám. Hoci samotné zemetrasenie poškodilo dvojpodlažnú diaľnicu iba nepatrne, odborná analýza ukázala, že z dlhodobého hľadiska môže poškodenie ohroziť celú konštrukciu.

Bariéru nahradí promenáda

Viadukt nahradil podzemný tunel a po dokončení jeho demolácie v roku 2019 nič nebráni rozvoju nábrežia najväčšieho mesta štátu Washington. Počiatky snahy o vybudovanie promenády a vrátenie nábrežia obyvateľom a návštevníkom Seattlu však začali už v roku 2010, keď vznikla komunitná iniciatíva s názvom Waterfront Seattle Program.

Na jej začiatku stáli nadšenci, ktorí presadzovali priamy prístup k nábrežiu z centra mesta, verejné priestory pri vodnej ploche a obnovenie historických mól v Elliot Bay. Ich aktivity zaujali vedenie mesta a dnes je z nich samostatný program spadajúci pod oddelenie nábrežných a verejných projektov s rozpočtom 728 miliónov dolárov.

Transformácia nábrežia v Seattli sa začala iba v roku 2010, preto sa tu popri nových verejných priestoroch nachádzajú aj staré industriálne budovy. Zdroj: Shutterstock
Transformácia nábrežia v Seattli sa začala iba v roku 2010, preto sa tu popri nových verejných priestoroch nachádzajú aj staré industriálne budovy. Zdroj: Shutterstock

Zaujímavá je spolupráca vedenia mesta s nezávislými aktivistami, ktorí kompetentným pomáhajú najmä pri styku s verejnosťou a získavaním finančných prostriedkov prostredníctvom fundraisingu. Organizácia s názvom Friends of Waterfront Seattle, teda priatelia nábrežia Seattlu, komunikuje prostredníctvom svojho webu novinky, referuje o aktivitách mesta a poskytuje verejnosti platformu na komunikáciu medzi sebou, ale aj s odborníkmi a predstaviteľmi verejnej správy.

Premenu odštartovalo mólo 62

Rekonštrukcia móla 62 bola ukončená v roku 2020 a jeho otvorenie znamenalo prvý míľnik v procese revitalizácie nábrežia. Na móle sú vytvorené priestory na sedenie, vyhliadky, turisti tu nájdu reštaurácie s miestnymi špecialitami a pravidelne sa tu konajú kultúrne akcie a vystúpenia.

Súčasne s odstránením cestnej bariéry bola zrekonštruovaná pešia zóna, ktorá spája centrum mesta s nábrežím a predstavuje jeden z hlavných prístupov do nového nábrežného parku v Seattli. Vďaka promenádnej funkcii a určeniu výlučne pre chodcov tu vznikli malé obchodíky lokálnych predajcov, ktorí predávajú domáce suroviny a nadväzujú na dlhoročnú obchodnú tradíciu v tomto území – podobne ako sa v minulosti konal na nábreží Dunaja Orientálny trh.

Mólo 62 spoznajú turisti z diaľky najmä vďaka veľkému ruskému kolesu, ktoré ponúka návštevníkom panoramatické výhľady. Zdroj: Shutterstock
Mólo 62 spoznajú turisti z diaľky najmä vďaka veľkému ruskému kolesu, ktoré ponúka návštevníkom panoramatické výhľady. Zdroj: Shutterstock

Do plánovaného ukončenia parku pri Elliot Bay v roku 2024 by sa mali verejné priestory rozšíriť o ďalšie zrekonštruované mólo, moderný prístav či akvárium. Dokopy ponúkne osem hektárov verejných priestorov, ktoré využívajú blízkosť vodnej hladiny a ponúkajú široké voľnočasové využitie. Pritom na začiatku stála iba skupina nadšencov, ktorým prekážala bariéra pri prístupe na nábrežie, a rozhodli sa s tým niečo urobiť. Vďaka prístupu vedenia Seattlu, ktoré si uvedomovalo dôležitosť týchto priestorov pre kvalitu života v meste, zvládli odstrániť každú prekážku – vrátane významnej dvojposchodovej diaľnice.