Okrem spoločných čŕt má približne rovnaký počet obyvateľov, ktorí však žijú na polovičnej rozlohe mesta. Vďaka bezprostrednej blízkosti Baltského mora sa tu ľudia usídlili už päťtisíc rokov pred našim letopočtom, vďaka čomu je Tallinn jedno z najstarších osídlených území v severnej Európe.

Prístavné mesto

Práve morské obchodné trasy poznamenali tvár nábrežia hlavného mesta Estónska. Industriálny vzhľad prístavu ostro kontrastuje s historickou atmosférou starého mesta, ktoré je zaradené do zoznamu historických pamiatok UNESCO.

Maľba prístavu v Tallinne – vtedajšom Revale – z roku 1853. Zdroj: Wikimedia Commons

Zastarané nábrežie nesedelo ani modernému a inovatívnemu imidžu Tallinnu, ktorý je považovaný za Sillicon Valley Európy a jedno z technologicky najrozvinutejších miest v regióne. Vedenie mesta si uvedomuje, že verejné priestory pri vode patria k dôležitým mestotvorným faktorom, a preto v roku 2016 vyhlásilo súťaž na komplexnú revitalizáciu prístavu a priľahlých nábrežných plôch.

Najdrahší development v Estónsku

Dôležitou zmenou v prístave, ktorá bola prioritou pre vedenie mesta, bola nielen modernizácia a rozšírenie rastúceho dopravného uzla, ale aj jeho prepojenie s verejnými priestormi a celková urbanizácia, v ktorej bude priestor na šport či relax, a bude lákať aj turistov. Doteraz prístav navštevovali iba ako výstupnú či nástupnú platformu počas turistických plavieb.

Druhým aspektom, ktorý bolo potrebné zohľadniť pri návrhu, bola nákladná preprava. Dôraz na živé a bezpečné verejné priestory musel ísť ruka v ruke s dostatočnou dopravnou infraštruktúrou, ktorá dokáže obslúžiť pravidelné a časté návštevy nákladných áut a kamiónov.

Vizualizácia prístavu z dielne Zaha Hadid Architects. Zdroj: zaha-hadid.com

Tretím, no rovnako dôležitým kritériom pri zadávaní súťaže komplexnej revitalizácie nábrežia v Tallinne, bola priama nadväznosť na historické centrum mesta a pamiatky, kvôli ktorým mesto navštevuje stále viac návštevníkov. V roku 2017 ich bolo viac ako päť miliónov. Promenáda pri brehu Baltského mora musí uspokojiť potreby turistov hotelmi, reštauráciami, kaviarňami či nákupnými priestormi.

Zeleň, parky a prepojenie prístavu s mestom

Náročné zadanie sa pokúsili splniť domáci i zahraniční architekti. Súťaž nakoniec vyhral ateliér Zaha Hadid Architects. Vo svojom návrhu elegantne spojili priemyselné, turistické i voľnočasové využitie priestorov, pričom kládli dôraz na prepojenie doposiaľ izolovaného zvyšku mesta od jeho nábrežnej časti.

V novom projekte podľa ich návrhu, ktorý mesto realizuje spoločne s partnerom so súkromného sektora – spoločnosťou TSM Investments Ltd. – dali architekti priestor bývaniu, práci, športu, relaxu a voľnočasovým atrakciám. Turisti tu využijú množstvo reštaurácií, kaviarní a obchodov, pre domácich vzniká komplexná mestská štvrť, kde môžu bývať, pracovať a naplno žiť.

Vizualizácia prístavu z dielne Zaha Hadid Architects. Zdroj: zaha-hadid.com

Člen poroty Valdo Kelm vyzdvihol v projekte architektov zo štúdia Zahy Hadid najmä prepojenosť a pešiu dostupnosť novej modernej štvrte. Verejné priestory diagonálne pretínajú chodníky a celé prostredie je rozmanité a zapamätateľné. Detaily ako zelený park či rôzne vodné kreácie vyzdvihujú priestor na nábreží na úplne inú úroveň.

Hodnota mesta pri vode

Obnova a revitalizácia nábrežia má byť dokončená až v roku 2030. O potrebe pripraviť ucelený a komplexný projekt, ktorý začlení prístav a promenádu do zvyšku Tallinnu, sa však hovorí už od roku 1996.

Zdroj: Shutterstock

Proces integrácie vody do mesta a verejného priestoru môže byť dlhodobý a náročný, na jeho konci však vzniká prepracovaný a kvalitný projekt, akým prístav budúcnosti v hlavnom meste Estónska nepochybne je. Tallinn ťaží z podobnej pozície ako Bratislava, a patrí k ďalším inšpiráciám k nášmu hlavnému mestu v prístupe metropol k vodným plochám.