Čas čítania: 4 minút

Posilňovanie priamo na vode? Odpoveďou je veslovanie, pri ktorom dostanú zabrať takmer všetky svaly. Vodných plôch má naša metropola dostatok, verejnosť si môže zapádlovať na Štrkovci, Kuchajde alebo na Dunaji. Predseda Slovenského veslárskeho klubu Juraj Starzl v rozhovore opisuje začiatky veslovania v Bratislave, vysvetľuje ako je tento druh športu prospešný pre telo človeka a aké pomôcky potrebuje začínajúci veslár. Nezabudol však ani na inšpiráciu pre naše hlavné mesto, ktorá by mohla dopomôcť k väčšiemu rešpektovaniu vodákov na Dunaji.

Kedy sa začala písať história veslovania na Dunaji v Bratislave?

Veslovanie je súčasťou Bratislavy už od polovice 19. storočia, keď bol v roku 1862 založený Bratislavský veslársky spolok. Najskôr začínali v starom prístave, ale v roku 1895 začali stavať klubovú budovu, ktorá stála na mieste, kde je dnes Most SNP. Bola to krásna drevená budova s vežičkami, ktorú rozobrali s úmyslom, že ju neskôr zložia na inom mieste, to sa už ale nepodarilo. Začiatkom 20. storočia vznikol v Bratislave Nemecký veslársky klub, ktorý má dodnes klubovú budovu pod Mostom SNP. Ide o dielo architekta Josefa Konráda, budova je však schátraná a klub už nefunguje. Slovenský veslársky klub založený v roku 1927 funguje dodnes. Od roku 1930 klub sídli v budove, ktorú navrhol architekt Emil Belluš.

Férové mesto: Vodáctvo patrí k Bratislave, na medaily si ešte musíme počkať
Juraj Starzl. Zdroj: Archív respondenta

 Ako ste v súčasnosti prepojení s riekou Dunaj?

Pochopiteľne veľmi úzko. Klub máme na brehu Dunaja pod Mostom SNP a veslujeme tu každý deň. Pravdou je, že v súčasnosti využívame aj umelú dráhu vedľa Dunaja, ktorá vznikla prebagrovaním Dunajského ramena Zemník v čase, keď sa staval Prístavný most. Dráha spĺňa kritériá oficiálnej dráhy pre veslárov a budujeme si tu zázemie. Zemník je vhodný najmä pre mladých veslárov, nakoľko je tam pokojná voda. Na Dunaji je v súčasnosti veľká premávka nákladných a osobných lodí.

Férové mesto: Vodáctvo patrí k Bratislave, na medaily si ešte musíme počkať
Pôvodná budova Bratislavského veslárskeho spolku. Zdroj: Archív respondenta

Kde najradšej členovia veslárskeho klubu veslujú? Máte presnú trasu?

Tak ako som už hovoril, mládež a vrcholoví veslári využívajú najradšej Zemník. Ostatní veslujú na Dunaji. Ak sa vydáme na jazdu po prúde, otáčame na úrovni Lužného mosta – zväčša skôr, ak sa vydáme proti prúdu, vieme prísť až po Cyklomost Slobody na Morave, ale to sa stane iba výnimočne. Raz ročne organizujeme preteky z ústia rieky Moravy po náš klub – Preteky osemveslíc Devín – Bratislava. Využívame Dunaj v rozsahu asi 20 kilometrov.

Férové mesto: Vodáctvo patrí k Bratislave, na medaily si ešte musíme počkať
Súčasné sídlo Slovenského veslárskeho klubu. Zdroj: Archív respondenta

Čo všetko potrebuje začiatočník, ktorý sa chce venovať veslovaniu? 

Začiatočníkovi stačí odhodlanie. Neodporúča sa začínať na vlastnú päsť. V každom veslárskom klube majú vybavenie a hlavne trénerov pre začiatočníkov. 

Čo všetko zahŕňa pojem veslovanie? Ktoré športy možno považovať za veslárske?

Veslársky šport je veslársky šport. Veslárov spoznáte podľa toho, že majú v rukách jedno alebo dve veslá, sedia v lodi chrbtom ku smeru jazdy a pohybujú svoje telo pomocou vozíka. Ten pohyb je jedinečný. Veslovanie môžeme rozdeliť na pretekárske, kedy veslári jazdia na úzkych, rýchlych a labilných lodiach, a rekreačné, kde sa používajú širšie a stabilnejšie lode, do ktorých je možné vziať aj batožinu. Na takýchto lodiach veslári splavujú Dunaj z Nemecka až po Čierne more.

Ako tento šport prospieva telu? 

Pri veslovaní veslár používa takmer všetky svaly, zvyšuje si kondíciu, koordináciu, rovnováhu a v neposlednom rade je to úžasná psychohygiena. Veslovanie je považované za jeden z najťažších športov, dá sa však robiť do neskorého veku.

Férové mesto: Vodáctvo patrí k Bratislave, na medaily si ešte musíme počkať
Zdroj: Archív respondenta

Akým problémom musíte ako vodáci čeliť, môže vás zaskočiť aj voda? 

Špeciálne na Dunaji sa to môže stať. Aj keď je dnes Dunaj regulovaný, vysoká voda prichádza pravidelne. Vtedy je potrebné si dávať veľký pozor, prípadne zostať na brehu.

Vodácky šport patrí na Slovensku k úspešným, za všetko hovoria olympijské úspechy. Čím to je, že sa Slovákom tak darí? Disponujeme dobrými podmienkami?

Vodákom ako celku sa darí. Bohužiaľ samotné veslovanie potrebuje reštart do bývalej slávy. Zatiaľ jedinú olympijskú medailu – zlatú – získal ešte v roku 1960 na letnej olympiáde člen Slovenského veslárskeho klubu Pavel Schmidt na dvojskife spolu s Václavom Kozákom. V súčasnosti máme talenty, ale ešte si budeme musieť chvíľu počkať, kým príde medaila.

Férové mesto: Vodáctvo patrí k Bratislave, na medaily si ešte musíme počkať
Zdroj: Archív respondenta

V ktorých metropolách existujú takéto veslárske kluby? Z ktorej by si mohla brať príklad Bratislava?

Najväčšiu tradíciu majú veslári vo Veľkej Británii. Na rieke Temža je 110 veslárskych klubov, viac ako polovica z nich je v Londýne. Nám najbližšie metropoly sú Praha a Viedeň. Prahe môžeme závidieť pokojnú Vltavu v porovnaní s naším Dunajom. Veslári sú tam rešpektovaní motorovými loďami a inými vodnými športami.