Či už ide o ľavý alebo pravý breh, Bratislavčania opäť hľadajú dlho stratený kontakt s Dunajom, jedinečnou prírodou lužných lesov a rozľahlými riečnymi plážami, ktoré ponúka. Aj takéto hodnotenie ponúkli experti na piatom Fóre Dunajského fondu, ktoré otvorilo priestor na diskusiu ako znovu oživiť jednu z najkrajších lokalít Bratislavy. Developeri, vodohospodári a ochranári hovorili o tom, ako naplno využiť potenciál centrálnej riečnej zóny. Nadviazal na nich rozhovor s primátorom o vzťahu radnice a riviéry.

Ľudí pritiahnu aktivity

Príkladom lokality, ktorej potenciál doteraz mesto ignorovalo, je Tyršovo nábrežie využívané ako parkovisko. Pritom ponúka výhľady na historické budovy v Starom Meste, blízkosť Sadu Janka Kráľa a Sovieho lesa. Ľudia však začnú chodiť k rieke, až keď dostanú príležitosti a možnosti na aktívne trávenie voľného času. Dunaj pritom dlhodobo nepatril do centra Bratislavy, vtiahli ho sem až projekty ako Eurovea a River Park.

Práve Eurovea je podľa odborníkov príkladom developerského projektu, ktorý pochopil potenciál rieky a využil Dunaj. Ľudia sem nechodia iba nakupovať, ale aj posedieť si na tráve alebo dať si kávu. Podobne aj plánovaná štvrť Nové Lido na pravej strane nábrežia má prepojiť zeleň s verejným priestorom a umožniť tak ľuďom plnohodnotne využiť tento unikátny mestský priestor. Prinesie aj bližší kontakt ľudí s prírodou. Vďaka prepojeniu oboch projektov vznikne chýbajúca kontinuita centra, ktorá pritiahne ľudí.

Čo priláka ľudí k rieke

  • cielené prechádzky a oddych v atraktívnom prostredí na promenáde s výhľadom na rieku – napomôcť môžu voľne prístupné lavičky, posedenie na terasách pri kaviarňach a reštauráciách
  • kultúrne a športové akcie na verejných priestranstvách pri rieke
  • mestské pláže – príležitosť obnoviť Lido na pravom brehu rieky
  • návšteva kultúrnych zariadení s následnou prechádzkou po promenáde – program divadiel, koncertných sál, galérií, múzeí

 

Nové centrum vznikne prepojením brehov

S prepojením mestského centra v Starom Meste a Ružinove s nábrežím v Petržalke v rámci projektu Nové Lido počíta aj územný plán hlavného mesta. Vznikne tak nové centrum na oboch brehoch Dunaja. Vedenie mesta v tom vidí veľkú príležitosť a avizuje aktívnu komunikáciu s developermi novej mestskej štvrte. Súčasťou zámeru je aj obnovenie niekdajšej mestskej pláže Lido.

Určujúcimi prvkami každého projektu sú verejné priestranstvá. Pri každej lokalite je v konečnom dôsledku dôležité, či si ju ľudia obľúbia a pravidelne ju navštevujú. Výsledná podoba Nového Lida a celého rozšíreného centra bude hodnotená dlhodobo podľa toho, či bude táto štvrť živá.

Plánovanie sa sústredí na ľudí

Mesto môže ovplyvňovať výstavbu v nových lokalitách vďaka silnému nástroju, ktorým je územný plán. Novovzniknutý Metropolitný inštitút Bratislavy má pripraviť nový územný plán hlavného mesta, ktorý by mohol byť schválený za osem až desať rokov. Magistrát sa snaží komunikovať s developermi a oceňuje, že chápu hodnotu verejného priestoru a ich činnosť sa nekončí uzatvorením kúpnej zmluvy a predajom štvorcových metrov. Developeri reguláciu vítajú, pretože im umožňuje strategicky plánovať projekty.

Diskusia na V. Fóre Dunajského fondu
Diskusia na V. Fóre Dunajského fondu

Diskutujúci urbanisti, developeri aj primátor zdôraznili dôležitosť infraštruktúry, ktorá nemá byť v moderných projektoch orientovaná na automobilovú dopravu, ale prispôsobená chodcom. Keď máme stanovený cieľ pritiahnuť ľudí k rieke, musíme tomu prispôsobiť infraštruktúru – či už vo forme dobrej pešej a cyklistickej dostupnosti, blízkosti mestskej hromadnej dopravy, občianskej vybavenosti, ale aj širokého spektra možností trávenia voľného času. Žiadne mesto nie je také bohaté, aby prispôsobilo výstavbu infraštruktúry dopravnej špičke, znie odkaz z Fóra Dunajského fondu.