Čas čítania: 4 minút

Pilotný projekt revitalizácie brehov Dunaja

Vodné plochy v bezprostrednej blízkosti miest patria k najkvalitnejším a najvyhľadávanejším verejným priestorom pre obyvateľov aj návštevníkov. Poukazuje na to aj náš seriál Metropoly a voda, v ktorom sa venujeme mestám, ktoré susediace rieky, jazerá či moria plnohodnotne prepojili s každodenným životom ľudí v nich.

Bratislava však vo využívaní dunajského nábrežia významne zaostáva a až na pár výnimiek tvorí rieka skôr kulisu, ako plnohodnotnú súčasť mesta. Reaguje na to aj vízia Bratislavského dunajského parku, ktorá predstavuje možnosti transformácie brehov na ucelenú športovú a voľnočasovú prírodnú lokalitu, kde budú tráviť čas deti i dospelí.

Súčasťou plánu, ktorého autormi sú urbanisti, architekti, prírodovedci, ochranári a vodohospodári, je celý pravý breh na území Bratislavy. Zahŕňa aj územie Lida, ktoré už má spracovanú urbanistickú štúdiu a štúdiu Športovo-rekreačnej zóny Lido so základnými princípmi revitalizácie nábrežia v rámci projektu centrálnej mestskej štvrte Nové Lido. Na štúdii športovo-rekreačnej zóny, predstavenej verejnosti pred tromi rokmi, spolupracovali Iniciatíva Nové Lido s Iniciatívou Lido Lagúna, ktorej predstavitelia sú aj spoluautormi úvodnej štúdie Bratislavského dunajského parku.

Športovo-rekreačná zóna Lido si za cieľ kladie aj obnovu kedysi obľúbenej pláže, ktorú počas horúcich dní Bratislavčania radi navštevovali.

Inšpirácia vo Viedni či v Nemecku

Autori sa inšpirovali viedenskými dunajskými brehmi či revitalizáciou rieky Isar v Mníchove, o ktorej sme písali v nedávnom článku. Dunaj ako jeden z nositeľov identity Bratislavy je podľa nich so svojimi brehmi, lužnými lesmi, plážami, ramenami či ostrovmi strategickým a zásadným prírodným prvkom v meste.

Memorandum o spolupráci, v rámci ktorého sa signatári zaväzujú spolupracovať na tomto projekte, podporil okrem iných aj minister životného prostredia Ján Budaj. Podľa jeho slov Bratislavčania získajú prístup k jedinečným dunajským brehom s možnosťou aktívnej turistiky či oddychu, a zároveň sa počas horúčav budú môcť uchýliť do prostredia s chladnejšou klímou, ktorú veľtoky ako Dunaj vytvárajú.

Rieka Isar pretekajúca Bavorskom sa stala inšpiráciou projektu najmä vďaka sprístupneniu brehov pre verejnosť, z ktorých sa stala obľúbená voľnočasová lokalita domácich. Zdroj: BROZ

Potrebná je zmena územného plánu

Úvodná štúdia Bratislavského dunajského parku je prvým krokom k revitalizácii nábrežia od Pečnianskeho lesa až po Hrušovskú zdrž. Chce využiť potenciál vody v meste, no pritom dbá na ochranárske a vodohospodárske princípy, ako aj protipovodňovú ochranu. Zároveň sú návrhy konkrétnych krokov realizovateľné rýchlym a nenáročným spôsobom.

Na území Lida navrhuje priestor pre oddych, šport aj zachovanie storočnej vodáckej tradície, s ktorou však súčasný územný plán nepočíta. S myšlienkou obnovy bývalej obľúbenej pláže, zlepšenia podmienok pre vodné športy a vytvorenia nábrežného parku prišla práve štúdia Športovo-rekreačnej zóny Lido, keď nadviazala na urbanistickú štúdiu Nového Lida, ktorá prvýkrát predstavila princípy obnovy tohto vzácneho priestoru a je pripravená na proces aktualizácie platného Územného plánu hlavného mesta a Územného plánu zóny celomestské centrum – časť Petržalka. Úvodná štúdia Bratislavského dunajského parku je tak v súlade so spoločnými aktivitami jej spoluautorov s autormi projektu Nové Lido a spolu smerujú ku kvalitnému rozvoju a využitiu nábrežia a okolia Dunaja.

Idea rozčlenenia Bratislavského Dunajského parku na pravom brehu Dunaja. Zdroj: Iniciatíva Bratislavský Dunajský park

Rieka má mesto spájať, nie rozdeľovať

Široký potenciál revitalizácie nábreží je aj v prepojení brehov a vytvorení rekreačnej zóny, ktorej dôležitou súčasťou bude pešia lávka prepájajúca oba brehy. Vďaka nej budú obyvatelia i návštevníci Bratislavy opäť o čosi bližšie k rieke, ktorá sa stane súčasťou ich každodenných životov.

Bratislavský dunajský park prináša ucelený a komplexný plán transformácie dunajského nábrežia a potvrdzuje víziu obnovy územia bývalého Lida, ktoré by mohlo slúžiť ako vzorový príklad revitalizácie riečnych brehov pre celú Európu. Pre vznik športovo-rekreačnej zóny a obnovu obľúbenej pláže Lido, ktorá by sa nepochybne stala jedným z najnavštevovanejších voľnočasových lokalít v Bratislave, je však nevyhnutná aktualizácia územných plánov.

Zdroj: Facebook Bratislavský Dunajský park

Bratislavský dunajský park v základných bodoch podľa autorov jeho vízie:

 • Záplavové územie Dunaja tvoriace unikátny prírodný priestor
 • Celý slovenský úsek pravého brehu Dunaja
 • Ucelený úsek dĺžky 20 km od rakúskej po maďarskú hranicu
 • Predpokladá sa integrácia miest rôzneho charakteru so zachovaním ich súčasných funkcií
 • Jednoduché revitalizačné úpravy
 • Prepojenie troch ramien s Dunajom (Ovsišťské, Starohájske a Jarovské rameno)
 • Revitalizácia brehov na vybraných miestach
 • Sprístupnenie pre ľudí: pozdĺžne spojenie po chodníkoch pri Dunaji, priečne vstupy do územia k miestam prírodného Dunaja
 • Turistické, náučné, bežecké a cyklistické chodníky, vodácke trasy
 • Zásadné zlepšenie podmienok pre rybie spoločenstvá
 • Možnosť vstupu priamo do Dunaja na čo najväčšom počte miest
 • Výchovný prvok – možnosť priamej osobnej skúsenosti, že rieka nie je nepriateľ, ale životodarné prostredie
 • Park prispeje k adaptácii na zmenu klímy – zlepší sa odtok cez inundačné územie, obnovia sa vodné plochy a mokrade, umožní sa ľuďom prístup do prostredia s príjemnejšou klímou v letných horúčavách
 • Možné rozšírenie aj na ľavý breh Dunaja
 • Veľmi jednoducho realizovateľné, aj postupne po etapách