Magazín Nové Lido

Magazín má iniciovať spoločenskú diskusiu o tom čo robí mesto dobrým pre život.

Architekti Bratislavy: Milan Michal Harminc patril k najaktívnejším slovenským tvorcom

Robotník, projektant, architekt, staviteľ a jeden z najaktívnejších Slovákov v oblasti architektúry.  Milan Michal Harminc za svoju dlhoročnú kariéru navrhol, projektoval a postavil takmer 300 stavieb, z ktorých mnohé sú dodnes považované za špičkové architektonické diela.

Architekti Bratislavy: Josef Konrad ukotvil svoje najvýznamnejšie dielo na brehu Dunaja

Život Josefa Konrada je napriek veľkému prínosu pre bratislavskú architektúru do veľkej miery neznámou. Významný architekt, ktorý medzi prvými priniesol prvky funkcionalistického bauhausu do Bratislavy, sa navždy podpísal na pravom brehu Dunaja, ale aj v historických uliciach bratislavského Starého Mesta.

Architekti Bratislavy: Česi Grossmann a Balán posunuli architektúru mesta od dekorácií k funkcionalizmu

Medzi architektov, ktorí sa významnou mierou podieľali na formovaní Bratislavy, nepatria iba rodení Slováci. Dvomi z najvýznamnejších predstaviteľov funkcionalizmu, ktorí sa svojou tvorbou v medzivojnovom období podpísali na dnešnej podobe hlavného mesta, boli rodáci z Prahy Jiří Grossmann a Alois Balán.

Architekti Bratislavy: Autor Manderláka Christian Ludwig spájal modernu s tradíciou

Keď sa povie Manderlák, každý Bratislavčan hneď vie, o ktorú budovu ide. Málokto však pozná autora stavby, ktorá býva označovaná ako „prvý bratislavský mrakodrap“. Je ním Christian Ludwig, ktorý navrhol aj ďalšiu významnú stavbu, vzdialenú len pár desiatok metrov – obchodný dom Dunaj. Hoci v roku 1945 odišiel žiť do Rakúska, vďaka realizáciám v Bratislave sa zaradil medzi významných predstaviteľov slovenskej medzivojnovej architektúry.

Architekti Bratislavy: Štefan Svetko vymyslel obrátenú pyramídu

Za unikátnymi a experimentálnymi stavbami netreba chodiť ďaleko, v Bratislave ich je naozaj dosť. Niektoré z najvýznamnejších navrhol vynikajúci slovenský architekt Štefan Svetko. Patrí sem obdivovaná i zatracovaná obrátená pyramída Slovenského rozhlasu či bytový dom na Medenej ulici. Zároveň sa postaral o bývanie pre tisícky ľudí, no nenavrhol pritom ani jeden panelák. Aj taký bol architekt, ktorý chcel byť pôvodne maliarom, a nikdy sa nebál vyjadriť svoj názor.

Architekti Bratislavy: Ferdinand Milučký navrhol prvé a hneď majstrovské dielo

Svet začal vnímať cez plech vďaka svojmu otcovi. Bol architektom, ktorý sa nebál jednoduchosti, a zároveň bol priekopníkom slovenského výstavníctva. Ferdinand Milučký patrí vďaka dielam, z ktorých vyžaruje vznešenosť, minimalizmus, čistota a nadčasovosť, medzi najvýznamnejších slovenských architektov 20. storočia. Hoci nebol  členom Komunistickej strany, podarilo sa mu využiť rôzne príležitosti a vďaka nemu máme na Slovensku ďalšiu stavbu, ktorá má svetovú úroveň.

Architekti Bratislavy: Emil Belluš spojil modernosť s tradíciou

Okrem Bratislavy svojou tvorbou ovplyvnil viacero slovenských miest, a to nielen priamo, ale aj sprostredkovane prácou svojich nasledovníkov. Patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenskej architektúry 20. storočia, bol predstaviteľom funkcionalizmu a uznávaným učiteľom, ktorý sa podieľal na založení fakulty architektúry v Bratislave. V tvorbe Emila Belluša sa heslo „forma nasleduje funkciu“ spája s výtvarnosťou a tradíciou.

Architekti Bratislavy: Friedrich Weinwurm, avantgardista a nenápadný purista

Milovníci funkcionalizmu ho považujú priam za boha. Zvyknú mu hovoriť aj slovenský Adolf Loos. Stavbou, ktorá ako prvá príde na myseľ Bratislavčanom, sú kúpele Grössling. Nemenej známe sú však aj obytné súbory Unitas a Nová Doba. Friedrich Weinwurm je najvýznamnejší predstaviteľ slovenskej architektonickej avantgardy a natrvalo zmenil tvár Bratislavy.

Architekti Bratislavy: Vladimír Dedeček, novátor a architekt neskorej moderny

Slovenský národný archív, Incheba, budova Najvyššieho súdu, internáty v Mlynskej Doline či prístavba Slovenskej národnej galérie, ktorú niektorí vyzdvihujú, iní kritizujú. To je len zlomok z tvorby jedného z najvýznamnejších slovenských architektov, Vladimíra Dedečeka.

Architekti Bratislavy: Juraj Tvarožek, priekopník funkcionalizmu

Možno to dnes znie neuveriteľne, no boli časy, keď Bratislava bola modernejšia ako Viedeň. Začiatkom 20. storočia sa z ospalého, kedysi korunovačného mesta, rodila dynamická a priekopnícka metropola. Zriaďovali sa inštitúcie, menil sa životný štýl obyvateľov a tiež architektúra. Jedným z tých, ktorí tvorili novú tvár Bratislavy, bol významný slovenský architekt medzivojnového obdobia Juraj Tvarožek.

Na začiatok stránky